Integrale

België
>120 mln. EUR | 2009-vandaag

Sinds 2009 is Anixton een voorkeurspartner van Integrale en adviseerde de onderneming de verzekeringsmaatschappij over investeringen ten belope van zo’n 200 miljoen euro (zo’n 20% van het vastgoedpatrimonium).

  • “Metrologie”: verkoop van een leegstaand pand (Brussel, 5.000 m²) met de bedoeling om het om te wormen tot een gebouw voor secundair onderwijs;
  • “Gutenberg”: investeringsadvies voor een gebouw (Brussel, 29.000 m²) dat volledig wordt verhuurd aan de FOD Financiën;
  • “Waterside”: investeringsadvies voor een gebouw (Brussel, 12.000 m²) dat via Anixton volledig wordt verhuurd aan de FOD Justitie;
  • “Drapiers”: investeringsadvies voor een gebouw (Brussel, 9.000 m²) dat via Anixton volledig wordt verhuurd aan de het E.D.A. (Europees Defensieagentschap);
  • “Airport Garden”: investeringsadvies voor een industrieel gebouw (Zaventem, 4500 m²) dat volledig wordt verhuurd aan G4S;
  • “South City Office Fonsny”: investeringsadvies voor een kantoorgebouw (Brussel, 13.200 m²) dat volledig wordt verhuurd aan Smals;
  • “Arval”: investeringsadvies voor een kantoorgebouw (Zaventem, 4.700 m²) dat volledig wordt verhuurd aan Arval;

“We kunnen stellen dat we over elk van deze dossiers volledig tevreden waren.” Patrice Beaupain, Financieel en HR-directeur