Verplichte vermeldingen op de website van de vastgoedmakelaar

Conform artikel XII.6. §1 van het wetboek van economisch recht en artikel 20 van de deontologische code moeten vastgoedmakelaars de volgende informatie verstrekken op hun website:

  • Naam van het kantoor: Anixton BV
  • Adres van het kantoor: de Broquevillelaan 12 te 1150 Brussel, België
  • Telefoon: +32 2 721 99 19
  • E-mailadres: info@anixton.com
  • Ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen), voorafgegaan door de vermelding ‘BTW BE’ indien de uitgeoefende activiteiten onderworpen zijn aan de btw: BTW BE 0880.036.656
  • Naam van de verzekeringsmaatschappij die de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling dekt en nummer van de verzekeringspolis: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling via AXA Belgium nv – Polisnummer: 730.390.160
  • Gegevens van de toezichthoudende instantie: BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars), Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
  • Beroepstitel: vastgoedmakelaar-bemiddelaar, BIV-nummer 502529
  • Land waarin de vergunning werd toegekend: België
  • Link naar de deontologische code van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Logo IPI-BIV